What are you looking for?

Wedstrijdreglement: Maak kans op een exclusief FURORE juweel

Wedstrijdreglement: Maak kans op een exclusief FURORE juweel

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door:

  Flanders Fashion Design International
  Ter Mote 2
  9850 Nevele
  Ondernemingsnummer 0683 744 486

 2. De wedstrijd loopt van maandag 4 maart 2024 tot en met zondag 31 maart 2024.
 3. Deze wedstrijd loopt bij de FURORE Privileged Partners. Ze loopt niet in de Flagshipstore, noch in de webwinkel van FURORE.
 4. Flanders Fashion Design International behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Flanders Fashion Design International en de FURORE Privileged Partners kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Flanders Fashion Design International en de FURORE Privileged Partners.
 5. In deze wedstrijd kan een exclusief juweel van FURORE Edition Ten gewonnen worden. Het juweel kan niet worden omgezet in contanten noch voordelen in natura of ingeruild worden voor een ander juweel. Per deelnemende winkel kan één juweel gewonnen worden.
 6. Verloop van de wedstrijd:
  • Deelnemen kan via het wedstrijdformulier dat ontvangen wordt na aankoop van een FURORE item bij een FURORE Privileged Partner of in de FURORE Flashipstore tussen 4 maart 2024 en 31 maart 2024.
  • Door het invullen van het wedstrijdformulier bevestigt de deelnemer zijn/haar deelname aan de wedstrijd.
  • Na afloop van de wedstrijd wordt de winnaar bepaald op basis van de evaluatie van de antwoorden van alle deelnemers op de wedstrijdvraag. In geval meerdere deelnemers eenzelfde winnende antwoord geven op de wedstrijdvraag, zal de winnaar bij lottrekking worden bepaald. De deelnemer weet dus niet onmiddellijk na het invullen van het wedstrijdformulier of hij/zij gewonnen heeft.
  • Na het bepalen van de winnaar van de wedstrijd zal de FURORE Privileged Partner persoonlijk contact opnemen met de winnaar om de praktische modaliteiten voor het in ontvangst nemen van de prijs af te spreken. Dit gebeurt ten vroegste in de week van 1 april 2024. Deze prijs wordt in principe uitsluitend overhandigd aan de winnaar/winnares zelf, die daarvoor kan verzocht worden om zijn/haar identiteit te bewijzen. De deelnemer verliest het recht op zijn/haar prijs, indien hij/zij daarna zijn/haar prijs niet binnen de afgesproken termijn en volgens de afgesproken modaliteiten in ontvangst heeft genomen.
 7. De FURORE Privileged Partners verwerken de persoonsgegevens verkregen via het deelnameformulier in overeenstemming met de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het gaat om onderstaande persoonsgegevens. Deze informatie is nodig om de winnaar te kunnen contacteren.
  • Naam en voornaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

  De persoonsgegevens worden enkel voor de hierboven vermelde doeleinden verwerkt en slechts zolang de wedstrijd loopt. De gegevens worden na afloop tot 1 jaar bewaard om reacties te kunnen afhandelen.
  De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op een vrije en uitdrukkelijke toestemming die de deelnemer gegeven heeft bij het invullen van het deelnameformulier van deze wedstrijd.

  Toestemming tot het verwerken van de gegevens en bijgevolg de deelname aan de wedstrijd kan ten allen tijde ingetrokken worden in overeenstemming met de desbetreffende FURORE Privileged Partner.
 8. In geval van vermoeden van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Flanders Fashion International zich het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Flanders Fashion Design International uit te sluiten.